Tagalog Readings for 2nd Sunday of Lent

MGA PAGBASA—Ikalawang Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda (A) Genesis 12, 1-4aSalmo 32, 4-5. 18-19. 20 at 22 Poon, pag-asa

Continue reading

%d bloggers like this: